Bezpečnost při práci s ručním elektrickým nářadím

tool-1192163_640Celá řada řemeslných profesí by se dnes jen těžko obešla bez potřebného kvalitního nářadí, které jim umožňuje odvedení maximálně efektivní a precizní práce. Stejně tak dobře je mohou využívat i laici při svých kutilských výrobcích. Největší služby jim poskytuje elektrické nářadí, jehož užívání je díky pohonu na elektrickou energii velmi jednoduché. Je možno je užívat kdekoliv, kde je přístup k této energii a díky tomu je také zajištěn dlouhodobý, neklesající výkon. Nejznámějším a zároveň také nejstarším elektrickým ručním nářadím je vrtačka.

Bohužel ale i tito pomocníci mohou způsobit nesprávným užíváním či zacházením škody, které bohužel mohou mít i velmi nepříjemné následky. Příčin může být celá řada, proto si dnes ty nejčastější z nich objasníme. Řemeslní pracovníci či jakýkoliv jiní uživatelé elektrického nářadí by měli vždy dbát na předepsané zacházení s určitým druhem nářadí, jehož návod k použití a ovládání by měl být vždy přibalen při jeho nákupu. Pokud totiž pracovník nedodržuje předepsané postupy, ohrožuje stav nejen samotného nástroje, což může mít vliv na jeho životnost nebo výkon, ale také sebe nebo toho, kdo bude přístroj užívat po něm. Vždy si tedy pečlivě přečtěte, jak s daným nářadím zacházet, používat jej, či o něj pečovat. Čím důkladněji se tomuto kroku budete věnovat, tím je méně pravděpodobný vznik nenadálé závady.

Dalším důvodem pak může být to, že elektrické ruční nářadí nebylo po určité době řádně prohlédnuto a zkontrolováno, což také souvisí s dalším bodem. Pokud se ukáže závada na nářadí, nikdy se jej nesnažte sami opravovat, vždy jej odneste do specializovaného servisu, který většinou poskytují sami prodejci.

Posledním bodem je pak důkladné seznámení pracovníků s těmito bezpečnostními předpisy a kontrolování, zda všichni užívají potřebné ochranné pomůcky při práci s nářadím.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

9 − 5 =