Foukaná izolace

Pro mnohé může být oříšek to, co znamená foukaná izolace. Pojem izolace je všeobecně známý, ve stavebním průmyslu jde o zateplení, a to například objektu, domu apod. Pojem foukaná izolace znamená zateplení těchto prostor minerální vatou, která je pomocí kompresoru z nákladního auta vháněna hadicemi na izolované místo. Jde o materiál, který má velkou řadu výhod. Jde o druh zateplení, který je velmi rychlý pro svou návratnost a vysokou efektivitu. Jde o tvarově stálý (nesléhavý) materiál s maximálním možným krytím izolace. Je nehořlavý, tím je tak zvýšena bezpečnost objektu a také jde o „bezodpadní“ způsob izolování (vše s minimálním odpadem pro zákazníka). Dále jde o materiál s velmi kvalitní zvukovou izolací a minimálním zatížením konstrukce.

Výhody izolování foukanou izolací

Firma Izotom nabízí při izolování foukanou izolací záruku 60 měsíců zdarma, zaměření termokamerou, dopravu a konzultaci taktéž zdarma. Ve svém ranku se firma mimo foukané izolace také zaměřuje na vrtané studny, díky kterým tak získáte kvalitní zdroj vlastní pitné vody z vrtané studny, a to při realizaci v řádu jednoho až dvou dní a bez poškození okolní vegetace (trávníku, zahrádky, skalky). Firma ale zároveň vyrábí takzvané dřevěné příhradové vazníky, což je vlastně dřevěná konstrukce sloužící k přenesení zatížení střešního pláště do obvodových nosných konstrukcí.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

three × five =