Stolní fotbal nebo fotbálek – pravidla hry podle ITSF

Na webu koluje mnoho pravidel pro hraní stolního fotbálku. Následují jsou od ITSF (International table soccer federation). Cílem těchto pravidel je omezit subjektivní výklad na naprosté minimum…

Pojmy používané při hře

– Připraven – Ready |- Podání – Serve |- Oddechový čas – Time-Out |- Reset (nové nastavení) – Reset |- Faul – Foul |- Porušení – Violation |- Úřední oddechový čas – Official Time-Out |- Zdravotní oddechový čas – Medical Time Out |- Čas -Time |- Varování – Warning |- Technický faul – Technical Foul |- Hýbání se stolem – Jar or Jarring |- Hra (leg) – Game |- Zápas – Match |- Odnětí – Forfeiture |- Trest – Penalty |- Vyrušování – Distraction |- Zpoždění – Delay |- Mrtvý míč – Dead Ball |- Protáčení – Spin |- Hrací prostor – Playing Area |- Hrací povrch – Playing Surface |- Trénink – Practice |- Držení – Possession |- Přihrávka – Pass |- Nesportovní chování – Unfair behavior

Vlastní zápas ve stolním fotbalu

Vlastní zápas se skládá ze 3 vítězných her z 5 zápasů. Každý zápas z 5 bodů na tzv. 2 vítězné.

Začátek hry

Začíná se hozením mincí. Tým, který zvítězí v hodu mincí, má právo na volbu strany stolu a prvního podání. Hra oficiálně začíná vložením míčku do hry.

Podání

Podání se rozumí vložení míčku před tyč s 5 ti figurkami. Po prvním gólu, podává vždy strana, která gól dostala.

Míček ve hře

Míček je ve hře do té doby, než padne gól, míček zústane mrtvý nebo opustí hrací stůl.

Míček mimo stůl

Tato situace nastane tehdy, pokud míček vyletí z hracího prostoru. Pokud vyletí a opět se vrátí do hry (třeba nárazem od hrany mantinelu), považuje se míček na dále jakože hru neopustil.

Mrtvý míček

Za mrtvý míček se považuje míček, který se zastavil a nenachází se v dosahu jakékoliv figurky.

Oddechový čas ve fotbálku

Během každé hry mají oba týmy k dispozici 2 krátké oddechové časy. Tyto časy trvají maximálně 30 vteřin. Oddechový čas může být vyhlášen kteroukoliv stranou pouze, když míček stojí. Hráč, který sundá obě ruce z tyčí a otočí se od stolu, je považován za hráče, který žádá oddechový čas.

Obnovení hry fotbálku po skončení oddechového času

Po skončení oddechového času bude míček vložen na místo, kde byl při vyhlášení oddechového času.

Skórování bodu – gól

Míček, který spadne do branky (tedy se objeví celým objemem za brankovou čarou), se považuje za bod bez ohledu na to, jestli v brance tůstal nebo se odrazil zpět do hřiště.

Strany stolu

Mezi jednotlivými hrami je povolen oddych maximálně 90 vteřin. Po každé hře je nutná výměna stran hracího stolu.

Změna postavení hráče u stolu

Každý hráč může změnit postavení pouze po dosažení gólu. Do té doby nesmí pustit obě tyče vyjma vyhlášení oddechového času.

Nepovolené rotování tyče

Rotování hracích tyčí není povoleno. Rotováním se rozumí otočení tyče o více, než 360 °. Do toho se nepočítá naklonění tyče před úderem.

Hýbání s hracím stolem

Jakékoliv hýbání, strkání nebo jiný pohyb stolu není dovolen, pokud je míček ve hře. Je naprosto nepřípustné, aby nějaká strana přišla o míček díky strkání do stolu soupeřem.

Reset

Reset se používá v případě, že jedna strana pohnula se stolem tak, že znemožnila soupeřovi střelu. Soupeř ale nepřišel o míček. Nyní vyhlásí pořadatel reset. Soupeř má nárok na nové nastavení Vymaže se čas, kdy byl míček nastavován. Soupeř může reset odmítnout a pokračovat ve hře za současného nastavení.

Zásah do hracího pole fotbálku

Jakýkoliv zásah do hracího pole je striktně zakázán v případě, že je míček ve hře a že není odsouhlasen soupeřem nebo rozhodčím.

Změny provedené na stole

Žádné změny hracího stolu nejsou povoleny a to zejména: výměna hracích figurek, výměna povrchu, dorazů apod…

Vyrušování

Žádný z hráčů nesmí vydávat jakýkoliv zvuk nebo dělat jiný, nežli hrací pohyb. Pokud padne bod při vyrušování, tento neplatí a je třeba se dotázat rozhodčího na další postup.

Tréning fotbálku

Tréning je povolen na jakémkoliv stole před začátkem hry. Dále v přestávkách. Jakmile zápas začne, je tréning zakázán!

Řeč a chování

Nevhodné komentáře nebo nesportovní chování není přípustné a může být rozhočním hodnoceno faulem.

Přihrávání

Pokud figurka přitlačí míček ke hrací ploše – ten se zastaví, musí být přihrávka učiněna okamžitě. Pokud tomu tak nebude, bude nahrávka označena za ilegální.

Doba držení míčku

Doba držení míčku je doba, kdy je míček v dosahu jedné figurky. Doba držení je omezena na 10 vteřin u 5 ti figurkové tyče a 15 vteřin na zbývajících tyčích.

Zdržování

Hra by měla pokračovat plynule kromě oddechových časů. Plynulost je definována jako maximálně 5 vteřin mezi gólem a další hrou (stav připraven). Hru může zastavit pouze rozhodčí.

Technické fauly

Jakékoliv nedodržení stanovených pravidel má za následek faul, o kterém rozhoduje rozhodčí.

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

16 − 9 =