CNC obráběcí stroje jsou nenahraditelnou součástí strojírenských firem

Pod zkratkou CNC se skrývají počítačem řízené stroje. CNC obrábění je v podstatě subtraktivní výrobní proces, který obvykle využívá počítačové řízení a obráběcí stroje k odstraňování vrstev materiálu. Proces je vhodný pro celou řadu materiálů včetně kovů, plastů, dřeva, skla a pěny. Uplatnění nachází v různých průmyslových odvětvích.

CNC obráběcí stroje

Všimněte si, že je rozdíl mezi definicí CNC obrábění a CNC stroje. Zatímco první zmíněný termín je proces, druhý označuje zase stroj jako takový. CNC obráběcí stroje jsou programovatelné a schopné samostatně provádět operace CNC obrábění.

Subtraktivní výrobní proces

Subtraktivní výrobní procesy, jako je právě CNC obrábění, jsou často prezentovány v kontrastu s aditivními výrobními procesy (3D tisk) a formovacími výrobními procesy (vstřikování kapalin). V rámci subtraktivních procesů se odstraňují vrstvy materiálu z obrobku a vytvářejí se tak vlastní tvary a konstrukce, kdežto aditivní procesy jsou založeny na skládání vrstev materiálu tak, aby vznikl požadovaný tvar. Formativní procesy zase deformují a přemisťují zásobní materiál do požadovaného tvaru.

Výsledkem CNC soustružení, frézování i vrtání jsou přesné a precizní jednoduché díly. Přestože proces CNC obrábění nabízí rozmanité možnosti a operace, základní principy tohoto procesu zůstávají ve všech případech do značené míry stejné. Základní proces zahrnuje následující fáze:

  • návrh modelu CAD,
  • převod souboru CAD do programu CNC,
  • příprava CNC stroje,
  • provedení obráběcí operace.

Druhy CNC obrábění

CNC je obor nacházející uplatnění v automobilovém, leteckém, stavebním i zemědělském průmyslu. Existuje několik mechanických operací, a to CNC vrtání, frézování a soustružení. Jestliže hledáte odborníka na tuto oblast, obraťte se na Company PMX s.r.o., která má letité zkušenosti.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

14 + six =