Jak nakládat se sutí a odpadem? V Praze si stačí na pomoc zavolat specializovanou firmu

Při rekonstrukcích nemovitostí, během jejich výstavby a také při vyklízení objektů vzniká množství odpadu, které není možné jen tak vyhazovat do běžných kontejnerů a popelnic. Je třeba ho nechat odvézt na skládku, případně recyklovat tak, aby docházelo k co nejmenšímu zatížení životního prostředí. Jakým způsobem se tedy zachovat, počítáte-li během prací s větším množstvím suti a odpadu?

Fotografie: likvidace a odvoz suti a odpadu

Marek Vejšický Autodoprava – vše od přistavení kontejnerů až po likvidaci odpadu

Jestliže bydlíte v Praze, dá se najmout profesionální firma, jejíž hlavním místem je pro odvoz odpadu Praha. Jedná se o společnost Marek Vejšický Autodoprava – odvoz suti Praha. V rámci poptávky vám už během cca 90 minut přistaví kdekoliv na území Prahy a v jejím blízkém okolí kvalitní a objemné kontejnery na odpad, do nichž můžete veškeré potřebné věci jednoduše odhazovat. Jakmile bude kontejner naplněný, potažmo s pracemi na svém pozemku skončíte, zajistí samozřejmě odvoz a řádnou likvidaci veškerého odpadu a nahromaděné suti. Firma disponuje nezbytnými povoleními, jež se týkají činnosti, která se zaměřuje právě na nakládání s odpady, a to i nebezpečnými.

Dovoz stavebních materiálů a odborné demoliční práce

Kromě toho, že vám zmíněná společnost poskytne kontejnery na odpad a jejich následný odvoz, provádí dále dovoz stavebního materiálu, tedy kupříkladu písku, štěrku a betonu. V neposlední řadě se zaměřuje ještě na demoliční práce. Poskytuje tak komplexní služby, které oceníte třeba v okamžiku, kdy vyklízíte staré vybavení a nábytek z rodinného domu, provádíte demolici objektu na pozemku, kde chcete následně stavět novou nemovitost, apod.

Důkladné třídění a odvoz suti a odpadu jsou z hlediska životního prostředí velmi důležitými činnostmi. Proto je rozhodně nepodceňujte. V opačném případě byste totiž mohli mít potíže s orgány státní správy a mohly by vám v nejzazším případě hrozit pokuty a sankce.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

6 + 12 =