Co je to CNC obrábění? Principy práce, možnosti a další informace

Stručně řečeno, CNC obrábění je metoda výroby kovů, při níž se stroje ve výrobním procesu řídí psaným kódem. CNC obrábění je v podstatě subtraktivní výrobní technika, což znamená, že se materiál během výrobního procesu odebírá, a tím pádem je opakem aditivní výroby (jako je například 3D tisk). V následujících řádcích vám o této oblasti prozradíme více informací.

CNC soustružení

Pod zkratkou CNC se skrývá počítačem řízený obráběcí stroj. V současné době jsou stroje plně automatizované a potřebují pouze digitální soubory s instrukcemi o trajektoriích řezu a nástrojích. Konstrukční i obráběcí procesy vyžadují k výrobě určitého dílu spoustu nástrojů. CNC obrábění zahrnuje hned několik činností.

Jak proces CNC obrábění probíhá?

Všechno začíná návrhem dílů v softwaru CAD, přičemž 3D model určuje potřebné rozměry a vlastnosti finálního dílu. V softwaru CAM se připraví model pro celý výrobní proces. Prvně se zkontroluje model, zda neobsahuje chyby, a potom vytvoří CNC program pro výrobu fyzického dílu.

Co se programu týče, v podstatě se jedná o soubor souřadnic, jež navádějí řezací hlavu během výrobního procesu.

Dalším krokem je výběr správných parametrů, mezi něž patří řezná rychlost, napětí, otázky a podobně. Konfigurace závisí na geometrii dílu a dostupných strojích či nástrojích. Nakonec software určuje rozložení, neboť účelem je maximalizovat využití materiálu.

Jaké jsou druhy CNC obrábění?

Setkáte se hned s několika druhy třískového obrábění. CNC soustružení znamená, že obrobek rotuje a nůž se posouvá po jeho povrchu. CNC frézování se provádí zase tak, že fréza rotuje a obrobek se posouvá po nástroji. Další možností je CNC vrtání, kdy se vrták otáčí a posouvá k obrobku. V neposlední řadě se můžete setkat s řezáním, hoblováním, obrážením, vystružováním, lapováním a honováním

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

1 × five =