Tlumivky a jejich využití v elektroenergetice

Tlumivka je elektronická součástka, která zvyšuje impedanci elektrického obvodu. Díky tomu chrání elektrická zařízení i osoby před poruchami proudů, pomáhá řídit obvody a zlepšovat jejich parametry. Využití mají bohaté, našli byste je třeba v zářivkách, hodně se používají taktéž v elektroenergetice.

Tlumivky nachází uplatnění v mnohých odvětvích elektrotechniky. Vyhlazovací tlumivky zpomalují nárůst proudu, filtrační tlumivky odfiltrují nežádoucí harmonické proudy, odrušovací tlumivky odruší vysokofrekvenční složky proudu a tak dále.

Tlumivky se obyčejně dělí podle:

  • provedení (železné jádro, bez jádra),
  • typového využití,
  • pracovního kmitočtu (nízkofrekvenční, vysokofrekvenční),
  • regulace (řiditelné, neměnné).

Pojďme ale k jejich praktickému využití.

Jak pomáhají tlumivky v energetice

Prvním zástupcem je reaktor pro omezení zkratových proudů. Reaktor je jen jiný název pro tlumivku bez železného jádra, která má konstantní indukčnost. Tato tlumivka se používá pro omezení zkratových proudů u alternátorů a transformátorů.

U VVN sítí (220 kV, 400 kV) se musí řešit kapacita vedení. Zejména u vedení, která jsou provozována s malým zatížením či úplně na prázdno, vedou úbytky napětí, jež způsobuje kapacitní proud, k nárůstu napětí na začátku vedení. Napětí na začátku se tedy velmi liší od napětí na konci a přesně tohle pomáhají řešit paralelně připojené tlumivky. Vytváří indukční zátěž, dodávají induktivní výkon a kapacita se kompenzuje.

Tlumivky jsou vynikající také pro odvádění statických nábojů ze sítě, pak mluvíme o tzv. zemnicích tlumivkách. Někdy se jim říká i uzemněný transformátor.

Dále představují ochranu pro případ zkratu. Když dojde ke zkratu kvůli přetržení jedné fáze vedení, tlumivka zabezpečí, že soustava se zbývajícími dvěma fázemi funguje dál.

A možných využití v elektroenergetice je ještě daleko více. Tlumivky se však nevyužívají pouze tam.

Jak je to s tlumivkou v zářivce?

Nakonec ještě zmínka o využití, které je vám pravděpodobně bližší, tedy o tlumivce v zářivkách. Ta je pomáhá rozsvítit. Zřejmě víte, že aby se zářivka rozsvítila, je zapotřebí výboj, k tomu však síťové napětí (230 V) nestačí.

V zářivce je startér, který zajistí nažhavení elektrod zářivky, elektrody emitují elektrony a velký proud vytvoří magnetické pole v tlumivce. Tlumivka naindukuje velké napětí a vyvolá výboj. Jakmile se zářivka rozsvítí, tlumivka mění svou funkci a po dobu svícení je zodpovědná za regulaci proudu výboje.

Tlumivky nám stále pomáhají v každodenním životě

Poptávka po tlumivkách tu stále je, a to jak v klasické, tak SMD verzi. Obě varianty k nám dodává polská firma TME (Transfer Multisort Elektronik), v jejímž sortimentu momentálně najdete cca 5000 tlumivek. Dají se snadno filtrovat podle typu, provedení, indukčnosti, tolerance, pracovního proudu, montáže a dalších parametrů.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

one × 1 =